วิธีประเมินราคา

– ราคาหญ้า ณ ปัจจุบัน
– ค่าขนส่ง ความใกล้ไกลของสถานที่
– ค่าแรงงาน
– ลักษณะของพื้นที่ความเรียบ และวัชพืช
– ขนาดของพื้นที่ (ยิ่งมาก ยิ่งถูก)

หมายเหตุ
– ราคาปูหญ้า ยังไม่รวมค่าทราย (ลูกค้าเป็นคนสั่งล่วงหน้า)
– ลูกค้าต้องเตรียมแหล่งน้ำ และอุปกรณ์รดน้ำ
– ในกรณีไม่ถึง 400 ตารางเมตร จะคิดราคาเหมา
#ราคาหญ้า เป็นราคาขายปลีก ถ้าสั่งเป็นจำนวนมากก็จะถูกลง#